TOČKE MOČI, večgeneracijski centri Primorsko-notranjske regije, je ime našemu projektu, ker bomo z njim celovito opolnomočili ranljive skupine za boljše in kvalitetnejše življenje. Točke moči so razporejene po celi regiji (Postojna, Il. Bistrica, Pivka, Cerknica, Loška dolina in Bloke) in predstavljajo lokalne točke, kamor uporabniki pridejo po novo moč, pa naj si bo to dobra družba, po informacije, znanje, oporo ali podporo in pa motivacijo. To je točka v lokalni skupnosti, ki združuje in kamor se ljudje radi vračajo.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, skupaj bosta v obdobju 2017 - 2021 financirali 575.000,00 EUR. Večgeneracijski centri so zaživeli januarja 2017.


Vsebinski program, ki bo celovito pripomogel k dvigu kvalitete življenja posameznikov smo oblikovali na osnovi potreb, ki smo jih definirali na podlagi regionalne analize in je predstavljena v nadaljevanju. Program bo temeljil na pridobivanju štirih ključnih MOČI za opolnomočenje posameznika: Informiranost, Socialna vključenost, Znanje in Aktivacija, da se posameznik integrira v družbo.

Zastavili smo bogat program, ki pa se od lokacije do lokacije razlikuje, kar prispeva k raznolikosti in kakovosti ponudbe različnih programov za uporabnike. Poleg delavnic, predavanj, druženj, terapevtskih skupin za uporabnike, bomo kreirali tudi skupnostne projekte, ki bodo pripomogli k ozaveščanju in večji integraciji v širši družbi, postavili bomo on-line banko neformalne pomoči (tako se bodo uporabniki družili, izmenjali izkušnjo in na ta način prihranili).

Osebje, zaposleno na projektu, je usposobljeno in opremljeno z ustreznimi znanji, veščinami in osnovnimi kompetencami s področja načel trajnostnega razvoja, nediskriminacije, enakih možnosti in dostopnosti,  ter enakosti moških in žensk ter jih zna izvajati v praksi. Vsi se bodo vključili v izobraževanje s strani ministrstva, vsak pa se bo v projektu vključil v dodatna izobraževanja, tudi s področja horizontalnih načel.

Nosilec projekta je Zavod Znanje Postojna. Partnerji projekta so: 1. OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, OE Ljudska Univerza, 2. ZAVOD SAMOSTOJEN SI, OE Večgeneracijski družinski center, 3. Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje SNEŽNIK.

Večgeneracijski centri ustvarjajo možnosti za raznovrstno pomoč najranljivejšim skupinam, pripravljajo preventivne programe za preprečevanje socialne izključenosti ranljivih skupin in nudijo prostor za vnovično tkanje niti med generacijami.

Prihajajoči dogodki
Za vse dogodke na posameznih lokacijah obiščite zavihke na vrhu strani.